۱۳۹۵ مرداد ۷, پنجشنبه

کودتا در ترکیه!

کودتا در ترکیه جلوه ایست از تشیدید رقابت های امپریالیستی در عرصه بین المللی و منطقه ای و حادتر شدن بحران کاپیتالیستی. آنچه که در ترکیه در حال رخد دادن است، نوک کوه یخی از تداوم بحران و اضمحلال نظام سرمایه داری امپریالیستی در جهان است که در کشور ترکیه نمود پیدا میکند.
دمکرات گانگسترهای حاکم بر جهان سرمایه، در رقابت با یکدیگر، برای مهار و کنترل بحران سرمایه داری به سیاق گذشته، و برای حفظ وضعیت نکبتبار موجود در ترکیه اقدام به کودتا کردند. از زمان تاسیس این کشور چهار بار نظامیان تحت عنوان حفظ ثبات سیاسی و امنیت کشور اقدام به کودتا کرده اند. این اسم رمز تمامی جناج های مرتجع امپریالیستی است که هر بار تحت عناونین مختلف برای تثبیت و ادامه وضعیت استثمارگرانه سرمایه داری علیه طبقه کارگر به قلع قم جنبش کارگری و به بند کشیدن جامعه دست به اقدامات جنایتکارانه زده اند.
کلیه جناح های سرمایه داری استثمارگر و دشمن طبقه کارگر و بشریت هستند و باید توسط پرولتاریای آگاه و سازمانیافه در یک حزب انترناسیونالیستی با یک انقلاب کمونیستی برای همیشه به گورستان تاریخ فرستاده شوند.

کودتا در کودتا!
کشور ترکیه یکی از مهمترین پایگاه های نظامی امپریالیسم امریکا در منطقه است و بخش مهمی از تسلیحات اتمی در آنجا نگهداری میشود. رقابت های بین المللی و منطقه ای امپریالیست ها یکی از فاکتورهای مهم رخداد های جاری در ترکیه است. چند سال پس از به قدرت رسیدن اردغان در ترکیه، وی هم مانند رقیب شیعی خود یعنی روح الله خمینی مرتجع، در قرن بیست و یکم اتوپی برپائی امپراطوری عثمانی را به مردم ترکیه وعده داد، و این در حالی بود که رقبای امپریالیستی وی در تهران سودای ایجاد اتحاد جماهیر اسلامی (شیعی) را به مردم ایران وعده داده بودند، که با آغاز جنگ ارتجاعی امپریالیستی بین ایران و عراق، و با شعار راه قدس(فلسطین) از کربلا میگذرد میخواهند این رویای مادون ارتجاعی را محقق گردانند. اردوغان کودتا در ترکیه را با کودتا جواب داد. بنابر اخبار و آمارهای منتشره از سوی رسانه های مسلط، اردغان خواهان برقرای مجدد مجازات اعدام در ترکیه شده است و از قول مردم ترکیه ادعا میکند که مردم خواهان اعدام هستند. و در تداوم سیاستهای ارتجاعی بورژوا گانگسترهای حاکم و مسلط فعلی به رهبری اردغان، هزاران تن از پرسنل آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی، مدارس و موسسات دانشگاهی پاکسازی و یا دستگیر شده اند. پاکسازی ها در ابعاد گسترده هم چنان ادامه دارد. برکناری ۹ هزار کارمند، برکناری ۳۰ تن ازفرمانداران شهر های ترکیه، بازداشت و برکناری هزار تن از وکلاء، اخراج و بازداشت ۸ هزار پلیس، بازداشت ۱۰۳ تن از امرای ارتش ترکیه. کودتا و سرکوب در ترکیه ادامه دارد. تنها گزینه موجود امپریالیسم و دولت های ریز و درشت آن، در عصر انحطاط و فروپاشی، تشدید استثمار، گسترش جنگ ها، سرکوب های وسیع اجتماعی است. یا انقلاب جهانی کمونیستی یا تداوم بربریت سرمایه داری! 


هیچ نظری موجود نیست: